Geschiedenis totstandkoming Cardec Factoring B.V.

In het verleden verstrekte de Raad voor Rechtsbijstand een voorschot op de onderhanden werk positie van advocaten, nu afrekening van de verstrekte toevoeging pas plaats vond nadat de zaak afgedaan kon worden en de advocaat de toevoeging kon declareren.

Door diverse bezuinigingsoperaties is die voorschotregeling komen te vervallen.
Het voorgaande betekent dat de advocaat zijn onderhanden werk positie zelf moet zien voor te financieren.

Om deze reden heeft Cardec Factoring B.V. na overleg met de Raad voor Rechtsbijstand en met medeweten van de Nederlandse Orde van Advocaten alsook met BaliePlus B.V. een aantal jaren geleden de positie van voorfinancierder van toevoegingen overgenomen.

Cardec Factoring B.V. koopt dan ook binnen de vooraf gesproken limiet toevoegingen van advocaten tegen een vooraf overeengekomen tarief van een advocaat, waarbij de afrekening plaats vindt nadat de advocaat de toevoeging heeft gedeclareerd en de Raad voor Rechtsbijstand tot betaling is overgegaan via Cardec Factoring B.V.

Mr P.J.Ph. Dietz de Loos
Directeur Cardec Factoring B.V.

 

Onze voordelen

Door advocaten, voor advocaten.

Wij snappen uw werk en uitdagingen .

Maximale flexibiliteit.

U bepaalt zonder verplichtingen.

Volledig digitaal

Digitaal uw toevoegingen factoren.

Snelle betaling.

Binnen 24 uur wordt uw toevoeging uitbetaald.