Meer informatie? 070 - 51 192 63
  • meer liquititeit
  • Home-banner-advocaat
  • Home-banner-monitor-mijn-cardec
  • home-banner Sommatie service

Contact

070 - 51 192 63

Heeft u een vraag?
Geef het antwoord op 3 plus 1 in het volgende veld:
Wilt u worden teruggebeld?
Geef het antwoord op 3 plus 1 in het volgende veld:
Wilt u op de hoogte blijven?
Geef het antwoord op 3 plus 1 in het volgende veld:

Laatste nieuws

 

Een verantwoord dienstenpakket in samenwerking met: 


  

    Aangesloten bij Balieplus                Nationale NotarisNVH logo  

    

 

 

De NVH is een kwaliteitskeurmerk voor de wijze waarop financiële en/of kredietwaardigheidinformatie verzameld wordt. Alle leden van de NVH hebben zich onderworpen aan de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus'.Dit vormt een waarborg voor zorgvuldigheid, kwaliteit en naleving van de beroepsethiek. Voor klachten en geschillen is voorzien in een onafhankelijke raad. 

 

VIS logo Verificatie Informatie Systeem (van het BKR) 

 

 

 Select Estate Financieringen

 

ict concept

        

 

 

 

Concredis logo 
 

Concredis is een landelijk specialist in credit management die zich richt op credit management waarbij de mens centraal staat. Vanuit deze achtergrond ontwikkelde Concredis een product- en dienstenaanbod voor ondernemingen die hun cashflow willen verbeteren en financiële risico’s willen verminderen. Concredis zet haar mensen tijdelijk in als consultant of collector, werft en selecteert mensen voor de permanente invulling van credit management functies.Tevens traint en leidt Concredis de medewerkers van haar opdrachtgevers. De credit management opleidingen van Concredis zijn CEDEO erkend. Concredis is middels de Concredis Credit Management Scan in staat om snel, effectief en objectief knel- en/of verbeterpunten aan te geven op het gebied van credit management. Deze Credit Management Scan bevat adviezen, aanbevelingen en een plan van aanpak waarmee direct resultaat valt te boeken. Meer informatie op http://www.concredis.nl/