Meer informatie? 070 - 51 192 63
  • meer liquititeit
  • Home-banner-advocaat
  • Home-banner-monitor-mijn-cardec
  • home-banner Sommatie service

Contact

070 - 51 192 63

Heeft u een vraag?
Geef het antwoord op 7 plus 4 in het volgende veld:
Wilt u worden teruggebeld?
Geef het antwoord op 7 plus 4 in het volgende veld:
Wilt u op de hoogte blijven?
Geef het antwoord op 7 plus 4 in het volgende veld:

Laatste nieuws

Deelnemers van Cardec kunnen toegang krijgen tot het VIS

VIS logo


Algemene info over het VIS vindt u  hier.

Ter goedkeuring voor aansluiting dienen erkenningsformulieren ingevuld te worden.
De erkenningsformulieren zijn alleen beschikbaar binnen "Mijn Cardec" (ingelogd).
Het erkenningstraject neemt ca. 6 weken in beslag (volgens informatie VIS). 
Goedkeuring vindt plaats door de 3 bronleveranciers van VIS:

  1. Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
  2. Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
  3. Korps Landelijke Politiediensten (KLPD 


Na goedkeuring subdeelnemer van VIS

Deelnemers van Cardec worden - na goedkeuring van VIS - subdeelnemer.
Cardec is de hoofddeelnemer van VIS.
Het verkeer VIS/Cardec gaat over een dedicated KPN lijn (het zgn. BKR-net).

Subdeelnemers betalen (éénmalig) entreegeld aan het VIS à € 259,--**.
VIS berekent aan de subdeelnemer abonnementsgeld à € 22,-- ** per jaar.
De toetsingen in VIS worden door Cardec aan VIS betaald. Cardec brengt
haar Deelnemers per toets een bedrag in rekening t.l.v. de toetsenbundel(s).
De prijs per toets is terug te vinden onder Tarieven.

**
Genoemde bedragen zijn een indicatie en zijn de geldende prijzen per 07.2015.
VIS wijzigt haar tarieven per juli van ieder jaar. De bedragen zijn excl. B.T.W.

Toegang tot het Verificatie Informatie Systeem (VIS)

Cardec heeft het mogelijk gemaakt de pincodes van Cardec en VIS te koppelen.
Er kan met één pincode ingelogd worden op zowel "Mijn Cardec" als VIS.  

Het Algemeen Reglement van VIS is volledig van toepassing. Cardec is lijdelijk.
U kunt hier de volgende reglementen downloaden: